MILJØVERN I PRAKSIS

Sobo S Gold

HOCNF godkjent avfettingsmiddel


Til bruk offshore for riggvask, og effektiv fjerning av olje og fett

  • Lett biologisk nedbrytbar
  • Marinevennlig
  • Lavt skummende
  • Fortsatt effektiv ved maksimum utblanding 1:200

Spesialiserte bruksområder


 Avfetting – Fjerner raskt fettfilm, selv med maksimal utblanding på 1:200


 Olje – Fjerner effektivt olje fra spylte overflater


 Sot – Løser opp og fjerner lett sot og røykfilm.


 Danner ingen emulsjoner – Vannbasert

Unikt avfettingsmiddel til bruk på land eller til sjøs


 Kan renne rett i havet, uten å skade miljøet

 Kan blandes med saltvann ved vask ute på sjø

 Offshore godkjent

Lignende produkter i Sobo-serien


 

Produktdata

pH (konsentrat): >9
Farge: Lysegul
Merking: GHS05 Etsende
Verneutstyr: Bruk briller og hansker ved manuell påføring
Farlig Gods under transportNEI

Øvrige opplysninger i HMS-blad - Kan lastes ned fra ECOonline
Lagerføres i: 5L - 4x5L kartong - 25L og 200L
Produkt nr. SG5 / SG45 / SG25 / SG200