MILJØVERN I PRAKSIS

Sobo LF

Svært effektiv til anvendelse i tunnel og høytrykksvask.


Kraftig lavtskummende alkalisk såpe – Vannbasert


Kan anvendes på metall, plast, fug og akryl

  • Lett biologisk nedbrytbar
  • Etterlater overflaten rene og oljefri
  • Lavt skummende
  • Rust inhibitor
  • Kan brukes rett etter pussing/sandblåsing for å forhindre rust,
  • Kan males over etter at overflaten er tørr

Bra på overflater, suverent i delevaskere


Økonomisk besparende i bruk
– I delevaskere kan temperaturen skrus ned, samt tilsetningsstoffer for hemming av skumdannelse er ikke nødvendig

Hurtig separerende

Kan brukes på overflater tilsølt med olje, fett eller tjæreoljerester


 Danner ingen emulsjoner – Vannbasert

Lignende produkter i Sobo-serien


 

Produktdata

pH (konsentrat): 10.5 - 11.5
Farge: Fargeløs
Merking: GHS05 Etsende
Verneutstyr: Bruk briller og hansker ved manuell påføring
Farlig Gods under transportNEI

Øvrige opplysninger i HMS-blad - Kan lastes ned fra ECOonline
Lagerføres i: 5L - 4x5L kartong - 25L og 200L
Produkt nr.: SLF5 / SLF45 / SLF25 / SLF200