MILJØVERN I PRAKSIS

S-200 OilGone starter der andre produkter stopper

Hydrokarbon spisende bakterie


 Et miljøvennlig produkt til å bekjempe de ødeleggende effektene av hydrokarbonsøl, store som små.

Med en enkel påføring er forurensningen ladet med en næringsblanding som selektivt stimulerer en rask økning av naturlige, oljespisende mikroorganismer.

De oljespisende organismene vil over tid innkapsulere og bryte ned hydrokarbonene til Co2 og vann. Ingen oljerester vil ligge igjen.

S-200 OilGone® har blitt grundig testet etter virkelige ulykker.

   Kostnadene vil bli mye lavere, da oppryddings-prosessen kan gjennomføres i en enkel operasjon, ikke i mange operasjoner som kreves av andre teknologier som brukes i tidevannsområder.

Kostnadsbesparelse fra graving og flytting av oljeholdig masser
0 %
Kostnadsbesparelse på tradisjonelle rensemetoder til havs
0 %
Reduksjon på oppryddningstid
0 %
Miljøvennlig
0 %

S-200 OilGone® er ikke "superinsekt" eller dispergeringsmiddel-teknologi. Slike produkter svikter som regel i den virkelige verden, eller er mer skadelige for miljøet enn det opprinnelige utslippet.

S-200 OilGone® muliggjør den naturlige nedbrytnings-veien for olje i miljøet ved å plassere de nødvendige hjelpemiddelet på forurensningen og sikre det til de er konsumert.

Etter at grovopprydding er utført, vil S-200 OilGone® total-rengjøre/polere det berørte området trygt og kostnadseffektivt og uten å etterlate miljøskadelige komponenter.

✓ NICNAS godkjent (Australsk miljø godkjenning)

EPA vurdert i Victoria, Queensland, Sør-Australia, Vest-Australia

✓ Påvirker ikke asfalt

✓ Ikke giftig, ikke etsende, ikke brannfarlig, 100% biologisk

 Gir en trygg opprydningsprosess for brukeren

✓  Fjerner lukt og damp ummiddelbart ved påføring

Påføring av S200 OilGone


Påføres 1:1

Eksempel

100L S200 : 100kg oljesøl

✓ Lett påføring, selv de trangeste av plasser

Kan brukes på land og vann

✓ Begynner nedbrytningsprosessen på stedet. Ikke nødvendig med graving eller flytting av tilsølte masser.

✓ Ingen miljøfarlige biprodukter – Innkapslet hydrokarbon blir omgjort til Co2 og vann

✓ Små søl – Spray på og la det virke “Spray and forget”

✓ Innkapsulerer og holder permanent på hydrokarbon. Trenger ikke flere påføringer

Enkel påføring med spraykanne eller helles over større søl

Illustrasjon på S200 Oil Gone i bruk


Vedlegg