Absor AS, Møllestykket 21, Kolltveit Næringsbygg, 5360 Kolltveit.
  • 970 44 373

Road Bio

Type

Vannbasert vask- og avfettingsmiddel - konsentrat.

Bruksområde

Brukes til grovrengjøring og avfetting av alle typer kjøretøy, anleggsmaskiner- maskindeler, containervask, verkstedsgulv m.m. Road Bio er også en av få produkter som er testet for bruk på asfalterte flater til- fjerning av diesel- og oljesøl. Road Bio inneholder bioensymer som raskt og - effektivt "spiser" opp oljesølet fra porøse overflater uten å skade denne.

Bruk

Ryst beholderen før bruk. Hell stoffet over sølet, bearbeid inn med myk kost og la de virke 5-10min. Kan også påføres med høy- eller lavtrykksutstyr eller via ryggbeholder Spyles rent med slange eller høytrykkspyler. Bruk egnede hansker og briller under arbeid.

Dosering

Ved manuell påføring på veibane / parkeringdekker etc. bruk 1lit. / 2-m2 Ved bruk av høytrykkspyler bruk: 2 - 4% innblanding Til utstyr, gulv, bilvask bruk: 1:25 opp til 1:50 alt etter tilsmusningsgrad God effekt oppnåes ved påføring via lavtrykksprøyte, bearbeid med svamp - og spyl med rent vann. Unngå påføring i sollys.

Egenskaper

  • Miljøvennlig - danner ingen emulsjoner - separatorvennlig - hurtigvirkende.
  • Tilfredstiller kravene til vask- og avfettingsmidler i forskrifter om utslipp av oljeholdig avløpsvann og om bruk og merking av vaske- og avfettingsmidler

Referanser

Den Nederlandske Rikswaterstaat (Road, Waterways and Dykes Authority) har testet og sammenlignet 20 kjemikalier til bruk på oljetilsølte veibaner; I denne testen skåret Road Bio høyeste poeng av samtlige for:

  • Rengjøringseffekt: God
  • Vei Erosjon: Utmerket
  • Miljøvennlighet: Utmerket
  • Pris og drøyhet: Utmerket

7 tonn frityrfett spilt på 1,5 mil motorvei M9 i Dublin Ireland

Sand var fullstendig misslykket - Road Bio ble løsningen

Kommentar fra myndighetene:

"From the time Road Bio was applied, the road was reopened within 6 hours, impressing even the most cynical. I hope and believe that this will be the launching pad for this product in Ireland."

Martin Sheridan - Sales Director SSI Environmental, Dublin Ireland

Produktdata:

pH - konsentrat: 11,5 - 12,5

Farge: Lys gulbrun.

Farlig gods v/transport: Nei

HMS-datablad: Ja (www.ecoonline.no) Revidert sist: 02.03.06

Merking: Irriterende

Lagerføres i: 4x5 liter kartong - 25 liter og 200 liter

Deklarasjonsnummer P-93862

Prod. Nr. RB5 / 25 / 200