Absor AS, Møllestykket 21, Kolltveit Næringsbygg, 5360 Kolltveit.
 • 970 44 373

NatureSorb

Produkt

Olje- og syreabsorbent - spagnum torvmose 100% rent naturprodukt.

Når uhellet først er skjedd og det flyter olje på arbeidsområdet både ute og inne, og ofte i kombinasjon med regnvær og vann som flyter, da er det avgjørende å ha et sikkert hjelpemiddel som raskt suger opp oljesølet og ikke vannet. Vår NatureSorb har denne egenskapen. Suger alle typer olje og syre men avviser vann. Naturlig absorbering? - Vi kaller det " Miljøinteligens"

Bruksområde

Til håndterering av søl fra alle typer: syre - olje - fett - løsemidler - baser - ugressmidler - alkalier - farmasøytiske væsker. Kort sagt alle typer væsker som er skadelige og farlige for bruker og miljø.

Nature Sorb absorberer hurtig i kontakt med oljer, løsemidler, tungmetaller, insekt- og ugressmidler, organiske kjemikalier, PCB, blod, fargestoffer og vegetabilsk olje. Innkapsler også avgasser. Avviser vann fullstendig og er utmerket til bruk på vannrensing og til filtrering av forurenset avløpsvann.

Bruk

Dosering 1:1 Omring sølet for å unngå videre spredning, dekk så sølet med et lag NatureSorb og vent noen minutter til sølet er absorbert. Kost eller støvsug opp, og strø et tynt lag over sølområdet for å suge opp det siste tynne laget med olje.

Oljesøl i drikkevanskilder, elver og på sjø, fjernes raskt og effektivt med bruk av NatureSorb. Omring oljesølet med lenser, strø over sølet med NatureSob og vent til sølet er fullstendig absorbert. Samles opp med håv eller mekanisk-skimmer.

NatureSorb cellen suger også opp og innkapsler gasser og damp og således reduserer faren for eksplosjoner.

Ved sikre prøver er det påvist en 90% reduksjon i gassutslipp fra bensin! Brukt mose bortskaffes på vanlig måte som oljeholdig avfall.

Egenskaper og fordeler med NatureSorb:

 • Et 100% naturprodukt uten tilsetningsstoffer
 • Hurtigvirkende
 • Økonomisk i bruk
 • Lav vekt - 112liter veier bare 13kg. fordel ved bruk og bortskaffelse
 • Leveres i 4 forskjellige sekkestørrelser - også i en hendig 10liter med Zip Lock
 • Suger og innkapsler gass og damp fra væsker og reduserer fare for eksplosjon
 • Ingen slipende effekt på vitale deler på utstyr
 • Meget rask reaksjonstid, kan gåes og kjøres på når det er påført
 • Testet av Sintef og Kystverket - Attest kan fremlegges.
 • Stoffer NatureSorb absorberer (PDF)

Produktdata:

pH (handelsvare) Verdi: 3,5-4,5.

Farge: Lys brun.

Lukt: Svak jordaktig lukt.

Løslighet i vann: Uløselig.

Selvantennelighet Verdi: > 260Gr.

Damptrykk: Kommentarer: Kapilærceller holder på damp opp til 4 bar.

Merking: Ikke merkepliktig

Værneutstyr: Bruk briller og maske (P1-P2) når det brukes i vindige omgivelser. Farlig Gods under transport? NEI

Øvrige opplysninger i HMS-blad - Kan lastes ned fra ECOonline

Lagerføres i: 10 - 30 - 112 og 214liter sekker. ( 30lit. har bærehåndtak )

Produkt nr. N10 - N30 - N56K og N107K ( K står for komprimert )