Absor AS, Møllestykket 21, Kolltveit Næringsbygg, 5360 Kolltveit.
  • 970 44 373

Hvem bruker NatureSorb?

NatureSorb brukes mot miljøskadlig søl innenfor en rekke bransjer og virksomheter over hele verden. Her er noen eksempler:

  • Brannvesen
  • Flyplasser
  • Bensinstasjoner
  • Offshore installasjoner
  • Rafinerier
  • Jernbaner
  • Malingsprodusenter